Beleidsverklaring

Het beleid van Beukenpad maatschappelijke ondersteuning en Begeleiding is om zich te onderscheiden door klantgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van de HKZnorm conform zzp-er in de zorg en welzijn draagt bij aan:

1.Het continue verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
2.Het periodiek organiseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
3.Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
4.Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
5.Het jaarlijks opstellen van een directiebeoordeling om zo de effectiviteit van het managementsysteem te beoordelen.
6.Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering.
7.Beukenpad maatschappelijke ondersteuning en Begeleiding zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Om dit alles te bewerkstellingen stelt de directie van Beukenpad maatschappelijke ondersteuning en Begeleiding de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers maar ook de inhuur van externe deskundigheid.