Visie en Missie

Ongeveer 15 jaar geleden begon ik mijn zorgcarrière als zorgverlener in hart en nieren. Tijdens mijn zoektocht naar kwalitatieve en onafhankelijke zorgverlening/begeleidingsondersteuning, heb ik grote diversiteit in de zorg meegemaakt. Diversiteit op het gebied van de doelgroep en het soort zorgaanbod, maar ook de verandering van AWBZ naar WMO/WLZ, wat niet altijd ieder ten goede kwam. Ik werkte in de Jeugdzorg, gehandicaptenzorg (intensieve complexe zorg), GGZ, dak- en thuislozen opvang, moeilijk verstaanbaar gedrag(MVG) en zorgboerderijen. Van kleine zorgondernemer tot grote instellingen, vooral in de complexere en intensievere groepen/casussen. Overal liep ik tegen dezelfde zaken aan, namelijk: geen tijd voor goede zorg, een hoge werkdruk en het zelfdenkend vermogen van mij als zorgverlener werd niet tot weinig aangesproken. Mijn passie en bevlogenheid veranderde door al deze problematieken en vergrootte mijn wens om het anders te willen doen vanuit eigen regie. Vanuit mijn ervaring ontplooide ik mijn eigen visie:

Kwalitatieve zorgverlening bouwt bruggen en zorgt voor vertrouwen tussen zorgvrager, opdrachtgever en zorgverlener tijdens zorgverlening/ondersteuning. Wat resulteert in transparante, onafhankelijke zorgverlening, haalbare doelen en overzichtelijke kosten. Openheid, oprechtheid, eerlijkheid, vertrouwen en integriteit staan hieraan ten grondslag. Beukenpad is ervan overtuigd dat mensen met een beperking hun leven in de samenleving op eigen wijze willen invullen. Beukenpad luistert naar de vraag en biedt ondersteuning bij alle facetten van het leven, met respect, warmte en deskundigheid. Ieder mens is uniek, met eigen behoeften en wensen, met recht op aandacht. Voor sommigen betekent dit het zoeken van bescherming, anderen willen vooral zelfstandigheid.

Bovenstaande vormt de basis tot zelfontplooiing door het starten van een eigen zorgonderneming waar ik transparant, onafhankelijk en kwalitatief hoogstaande zorg/begeleidingsvragen wil ondersteunen dan wel adviseren. Hierbij komt dat ik een groot sociaal- en zorgnetwerk heb opgebouwd in de afgelopen jaren. Dit kan ik inzetten om sneller tot resultaat te komen met de zorgbehoevende/cliënt en/of opdrachtgever. Ik geloof dat vanuit mijn kracht door een betrokken en bevlogen inzet de client en netwerk de meeste waarde en hoogste kwaliteit van zorg- en dienstverlening kunnen ervaren. Het versterken van zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zelfvertrouwen van de cliënt staan in mijn dienstverlening ten allen tijde centraal. Dit wordt niet enkel versterkt door mij en een inzetbaar netwerk, maar vooral door de cliënten zelf.

Met transparante zorg wil ik aangeven, dat eenieder die betrokken is bij de zorgvraag/proces en waar de AVG-wet dit toelaat, kan meekijken in het voortgangsproces van de hulp/begeleiding/zorgvraag.