Aanmelden en contactgegevens

Aanmelden & Procedure

Wil jij je leven, of dat van een zorgbehoevende beter inrichten? Ik kijk graag samen met jou welke ondersteuning het beste bij je past.

Beschikking via gemeenten of huisarts
Voordat we samen hier naar gaan kijken is het van belang om eerst naar de gemeente of je huisarts te gaan. Zij gaan samen met jou in gesprek zodat je aan kunt geven wat jij nodig hebt.
Als zij ook vinden dat je hulp nodig hebt krijg je een beschikking mee.
Mocht je nog geen indicatie hebben dan help ik jou door een onafhankelijk adviesgesprek.
Een indicatie kan toegekend worden middels De WMO/WLZ of PGB (persoonsgebonden budget).
Hierna kun je een afspraak met Beukenpad maken voor een informatie- en/of intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de zorgvraag verduidelijkt en bespreken we samen of Beukenpad iets voor jou kan betekenen. Sinds 1 januari 2020 wordt Beukenpad gefinanciërd vanuit de WMO (de wet maatschappelijke ondersteuning.) Mocht je gebruik gaan maken van deze vorm van financiering dan ben je verplicht om een eigen bijdrage te betalen aan het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen, je financiële gezinssamenstelling en je indicatie. Op de website van het CAK kun je hier meer informatie over vinden. https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Aan de slag
Indien je besloten hebt gebruik te willen maken van mijn diensten, bekijken we samen welke dienst en/of begeleidingsstijl het beste past bij de zorgvraag, wensen en behoeften. Ik neem persoonlijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek. Indien deze kennismaking als positief wordt ervaren wordt de begeleiding en/of ondersteuning gestart. Samen stellen we een zorgplan op. Hierin komen de doelen te staan waarmee we aan de slag gaan. Na ieder begeleidingsmoment komt er een voortgang/rapportage verslag binnen het cliëntdossier, welke regelmatig met jou wordt besproken in een evaluatiegesprek. We bespreken of de vooraf opgestelde doelen al dan niet behaald zijn en hoe we eventueel verdere ondersteuning kunnen bieden. Het zorgplan wordt hierna indien nodig aangepast. Beukenpad levert zo blijvend kwalitatieve zorg op maat.

Ouders/Verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers & Sociaal systeem

Beukenpad is er voor sociaal kwetsbare mensen met ontwikkel en/of gedragsproblematiek en hun omgeving, zodat ook zij het ontwikkel en/of gedragsprobleem leren onderkennen.
Een gezin en familie zijn (samen met andere mensen in een systeem) vaak ontzettend belangrijk voor iemands ontwikkeling.
Je bent immers samen opgegroeid, je wordt door elkaar gevormd.
Ook als iemand problemen ervaart en hulp nodig heeft, is er voor de omgeving een belangrijke rol weggelegd.
Beukenpad kijkt samen met jou en je omgeving welke ondersteuning het beste bij je past!

Relaties en organisaties waar ik mee samenwerk zijn o.a:

Gemeente Peel en Maas
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Beesel
Gemeente Gennep
Gemeente Bergen
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Huisartsen Peel en Maas
Psychiater eerste lijn
Politie
Bemoeizorg
Burgernet
Vincent van gogh ggz
RCG Venlo
UWV
Mutsaert Stichting Methodiek Ervaringsleer Coach Per Wijnands
Synthese Horst aan de Maas

Contact

Beukenpad
Patersstraat 20
5981 TS Panningen
T: 0648178662
M: Info@beukenpad.nl
S: www.beukenpad.nl
KVK: 76361233
AGB: 98104567/41786028