Doelgroep

Doelgroep

Een ieder met een hulpvraag(18+) is wekom en staat vrij om te informeren naar de mogelijkheden en diensten. Als er een match is tussen de partijen en de juiste (zorg)beschikking dan wel vanuit Gemeente/PGB dan wel eigen netwerk, dan starten we de zorg/begeleiding binnen afzienbare tijd.

Maar schroom niet om vrijblijvend te bellen en te informeren.

In de gemeentes Peel en Maas, Horst aan de Maas, Beesel, Bergen, Gennep, Venray en Venlo waar het Beukenpad is gecontracteerd is tot het leveren van wet maatschappelijke ondersteuning, is er veel reguliere en klinische hulpverlening te vinden.
Ik heb in deze gemeentes al met diverse doelgroepen mogen werken, van jongeren tot ouderen, die kampen met psychiatrische problematiek, verward gedrag, verzamelwoede, LVB/LVG (licht verstandelijk beperking/gehandicapten) en GGZ vraagstukken. Deze doelgroepen vallen vaak tussen wal en schip in de reguliere hulpverlening. Mede omdat personen met deze problematieken niet snel uit eigen initiatief om hulp vragen.

Hieronder een opsomming van de doelgroepen waar ik ervaring en mee heb mogen werken.
Jeugd en gezin, jongeren, volwassenen en ouderen met een somatische (SOM), of psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, mensen met psychische klachten (PSY), een verstandelijke (VG), lichamelijke (LG) of zintuiglijke (ZG) handicap met beperkingen op het terrein van en/of:
1. Sociale redzaamheid
2. Het bewegen en verplaatsen
3. Het psychisch functioneren
4. Het geheugen en de oriëntatie
5. Het vertonen van probleemgedrag
Mensen die – door de aard van hun chronische ziekte en beperkingen – naar verwachting begeleiding moeten inroepen buiten de afgesproken vaste tijden.
Chronische vorm van niet-aangeboren hersenletsel die gepaard gaat met matig of zwaar regieverlies of met een matige of zware, invaliderende aandoening of beperking (fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele beperkingen).

In de loop der jaren heb ik ervaren dat mensen in hun eigen vertrouwde omgeving en tempo het beste te begeleiden zijn tot zelfstandigheid/zelfredzaamheid of het vasthouden van bepaalde vaardigheden die (tijdelijk)stagneren in hun zelfstandigheid/zelfredzaamheid. Door de begeleiding van het Beukenpad leren ze hoe ze het behalen of vasthouden van hun doelen/hulpvraag zelfstandig zullen moeten gaan dragen en krijgen ze weer de regie over hun eigen leven.